HOME 加入連結 最新網站 最酷網站 最受歡迎 關鍵詞 TOP 10 目錄樹

 進階搜尋


 LOCATION > 根目錄 > 電腦類


 主題  打字遊戲
投票分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 URL  http://games.lynms.edu.hk/games/feelingheart/game/F17.s ...
 投票  投票數目 : 86, 投票區 : 6.57
 上傳時間  2003/06/16
 ETC   : 34904, 探訪 : 32161, 備註 : 4
 電郵  s992315@lynms.edu.hk
 


 名稱  投票  上傳時間  I.P  
 u669865   2006/04/26  219.82.210.59 刪除
 內容
jyjuyuikjuiyttjyu bgjhruuyr9tu8ugjhnu ujhuudguy u8yuuuuuuu unnyu
 yeung yiu chun   2005/01/07  202.92.165.247 刪除
 內容
yeung yiu chun
 sisi   2005/01/01  203.80.97.75 刪除
 內容
not good
I'm don't ply this game
 amy   2004/07/13  218.254.212.49 刪除
 內容
so not good
don't play this game.

  1